Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Audyty energetyczne

 

Szanowni Państwo,

Sporządzam świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty energetyczne, projektowane charakterystyki energetyczne, analizy do projektów budowlanych. Od 2010 roku jestem członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. W Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków MRiT mam wpis o numerze 4657. 

Wykonuję świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali na terenie całego kraju. Każde świadectwo energetyczne jest zarejestrowane w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Świadectwa charakterystyki energetycznej, jak i inne opracowania, sporządzane są z zachowaniem najwyższej staranności, terminowo i w przystępnych cenach. Wykonuję świadectwa energetyczne nowych domów do Programu Moje Ciepło.

Warunkiem uzyskania maksymalnych oszczędności kosztów energii w wyniku modernizacji obiektu jest profesjonalnie przeprowadzony audyt energetyczny. Audyt energetyczny stanowi gwarancję uzyskania premii termomodernizacyjnej, remontowej, a także dofinansowania w programach RPO lub NFOŚiGW. Każde opracowanie wykonuję zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi. Opracowuję audyty energetyczne budynków jednorodzinnych w celu uzyskania dofinansowania w Programie Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej z wyliczeniem efektów ekonomicznych i ekologicznych.

Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi integralną część projektu budowlanego. Wykonuję charakterystyki energetyczne wszystkich rodzajów budynków. Projektowana charakterystyka energetyczna zawiera analizę porównawczą alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię, analizę regulacji oraz analizę efektów ekonomiczno - finansowych, które są wymagane na mocy rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Świadectwa energetyczne

Świadectwa wszystkich rodzajów budynków z uwzględnieniem chłodzenia oraz oświetlenia zgodnie z rozporządzeniem MIiR z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.

Projektowane charakterystyki energetyczne

Projektowana charakterystyka energetycznej bazuje na obliczeniach według rozporządzeniu MIiR z dnia 27 lutego 2015 r. W tej wersji możliwe jest również obliczenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy instalacyjne budynków. Istnieje tu możliwość porównania zaprojektowanych w budynku systemów z systemami alternatywnymi (np. z systemami na paliwa odnawialne).

Audyty energetyczne

„Audyt energetyczny to opracowanie, określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.” (Zrzeszenie Audytorów Energetycznych)

Ocena energetyczna

Wykonuję raporty zawierające: