AUDYTY ENERGETYCZNE

„Audyt energetyczny to opracowanie, określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.” (Zrzeszenie Audytorów Energetycznych)

Aby możliwa była prawidłowa ocena istniejącego zużycia energii i uzyskanych oszczędności, potrzebna jest specjalistyczna wiedza i narzędzia pozwalające wybrać optymalne rozwiązania termomodernizacyjne. Na rynku oferowanych jest wiele rozwiązań, urządzeń i technologii a inwestor powinien mieć pewność, że zainwestowane przez niego środki przyniosą spodziewane oszczędności. Potrzebna jest więc opinia niezależnego eksperta potrafiącego wybrać rozwiązania, które będą optymalne, nieszkodliwe dla środowiska i pozwolą dokładnie przewidzieć rezultaty planowanej modernizacji.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej / remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego/remontowego modernizowanego budynku.

Wykonuję również audyty energetyczne na potrzeby Funduszu Ochrony Środowiska, Banków Ochrony Środowiska i innych instytucji wspierających finansowanie usprawnień termomodernizacyjnych. W ostatnim okresie prym wiodą audyty dla programu "Czyste powietrze".