ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

        Sporządzam świadectwa charakterystyki energetycznej wszystkich budynków oraz lokali zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w powiatach zawierciańskim, myszkowskim, będzińskim i Dąbrowie Górniczej.

        Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane.

        Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

        Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Przedstawiam również najbardziej optymalne rozwiązania pozwalające na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. 

         Każdy inwestor jest zobowiązany dołączyć certyfikat energetyczny budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Co jest potrzebne do sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku?

- dokumentacja techniczna (projekt budowlany lub inwentaryzacja)

- spotkanie w celu przeprowadzenia wizji budynku.

Termin wykonania charakterystyki energetycznej budynku uzależniony jest od stopnia skomplikowania bryły budynku oraz zastosowanej technologii. Dla przeciętnego domu jednorodzinnego z reguły wynosi on do trzech dni roboczych od momentu przekazania dokumentacji technicznej.


Sporządzam świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty energetyczne, projektowane charakterystyki energetyczne, analizy do projektów budowlanych, analizy środowiskowo - ekonomiczne. Od 2010 roku jestem członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. W Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków MRiT mam wpis o numerze 4657. Sporządzam audyty ex-ante i ex-post dla funduszy unijnych.